Reglement

Sinds jaargang 2018 worden de Ensors georganiseerd door vzw De Ensors. De Ensors worden traditiegetrouw uitgereikt op de slotdag van Filmfestival Oostende.

(goedgekeurd door raad van bestuur De Ensors – 22 november 2021)

VZW De Ensors  

De Ensors vzw verkreeg via een licentie-overeenkomst met Les Films du Bord de Mer vzw de rechten om de Ensors te organiseren.  Naast een afvaardiging van Les Films du Bord de Mer (3 personen) maken volgende audiovisuele organisaties deel uit van De Ensors vzw:

De Ensor Academie

De Ensors vzw heeft beslist om het grootste gedeelte van de Ensors toe te laten kennen door de Ensor Academie. Iedereen die recentelijk actief was binnen de Vlaamse audiovisuele sector kan lid worden van de Academie. Dat geldt ook voor de niet-artistieke medewerkers van Vlaamse productiehuizen. Zij moeten wel inschrijven met het e-mailadres van het bedrijf waarbij ze werken. Ook vaste personeelsleden van filmfestivals die een subsidie krijgen van het VAF, kunnen lid worden. Zij schrijven zich op dezelfde manier in onder het e-mailadres van hun festival. Ieder lid registreert zich en geeft aan van welke van bovenstaande audiovisuele organisaties hij/zij lid is.

Indien de kandidaat geen lid is van bovenstaande organisaties, moet die een IMDb-profiel hebben dat blijk geeft van de actieve professionele medewerking aan een film of tv-serie blijkt. De raad van bestuur van De Ensors vzw neemt de eindbeslissing of een kandidaat wel of niet aanvaard wordt in de Academie. Met ingang van 1 januari 2021 moet een lid minstens één maal in de drie jaar stemmen; zo niet verliest het lid zijn lidmaatschap. 

De jury

De Academie neemt enkel films of tv-producties in aanmerking die hun officiële Belgische première kregen in het jaar voorafgaand aan het Ensorgala en al volledig te zien waren op lineaire tv of op een streamingplatform. 

De projecten die in aanmerking komen voor een nominatie/Ensor zullen ter beschikking gesteld worden op het screenerplatform. Indien een film/serie/documentaire evenwel nog beschikbaar is in het reguliere circuit (bioscoop, antenne, …) zal verwacht worden dat de leden-stemmers deze productie daar bekijken alvorens te stemmen, tenzij de producent toestaat dat hij op het platform kan bekeken worden.

Films en TV-series die in aanmerking komen

 • Films

Langspeelfilms die officieel erkend zijn als majoritair-Vlaams komen in aanmerking voor De Ensors. In principe worden als majoritair Vlaams aanzien: de projecten die aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen:

 1. Het project is Vlaams omwille van de identiteit van de artistieke ploeg[1], met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkelings- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de ‘makers’. Voor animatie kan ook de production designer als sleutelfiguur gelden in de ontwikkelings- en productiefase.
 2. Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud[2].
 3. Het project is Vlaams omwille van de productiecontext, meer bepaald via de producent die initiatiefnemer van het project is of die het grootste aandeel in de financiering aanbrengt.

Daarbij dient het project ofwel minstens één volledige speelweek (7 opeenvolgende dagen) op het programma te staan van een commerciële bioscoop of arthousebioscoop – en dit gelijktijdig in minstens drie Belgische steden – ofwel beschikbaar te zijn op een betalend streamingplatform (Streamz, Netflix, Disney+,…). Een lijst van de in aanmerking komende films zal ter beschikking worden gesteld binnen de Academie.

 • TV- series

Vlaamse televisiereeksen in de categorie fictie die officieel erkend zijn als majoritair-Vlaams komen in aanmerking voor De Ensors.

 1. Met Vlaamse televisiereeksen wordt in deze context bedoeld: producties in reeksvorm met een hoogwaardig artistiek gehalte, overwegend van Vlaamse origine en met een hoog potentieel bereik.
 • Het ‘hoogwaardig artistiek gehalte’ hangt samen met, onder andere, de kwaliteit en de originaliteit van de serie.
 • Het ‘hoog potentieel bereik’ vertaalt zich in nationale en/of internationale waardering en/of publieksbereik. Dit houdt ook in dat de reeksen moeten vertoond worden in ‘open net’ of beschikbaar zijn op een betalend streamingplatform ( Streamz, Netflix, Disney+,…). 
 1. Met fictie wordt in deze context bedoeld: een audiovisuele, voornamelijk live-actionreeks met hoofdzakelijk denkbeeldige personages en gebeurtenissen.

Fictiereeksen moeten minimaal uit 3 en maximaal 13 afleveringen bestaan, met een minimale uitzendduur van 15’ per aflevering. Voor fictiereeksen voor kinderen of jeugd (tot 14 jaar) geldt enkel het minimum van 3 afleveringen en een totaalduur van min. 30’. 

 1. In principe worden als majoritair Vlaams aanzien: de projecten die aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen:
  1. Het project is Vlaams omwille van de identiteit van de artistieke ploeg[1], met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkelings- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de ‘makers’. Voor animatie kan ook de production designer eventueel als sleutelfiguur gelden in ontwikkelings- en productiefase.
  2. Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud[2].
  3. Het project is Vlaams omwille van de productiecontext, meer bepaald via de producent die initiatiefnemer van het project is of die het grootste aandeel in de financiering aanbrengt.

Er is geen limiet op het aantal seizoenen. Een lijst van de in aanmerking komende tv-series zal ter beschikking worden gesteld binnen de Academie.

 • Documentaires

Documentaires die officieel erkend zijn als majoritair-Vlaams komen in aanmerking voor De Ensors. In principe worden als majoritair Vlaams aanzien: de projecten die aan minstens twee van de drie volgende criteria voldoen:

 1. Het project is Vlaams omwille van de identiteit van de artistieke ploeg[1], met als sleutelfiguren de scenarist (in scenariofase) en de regisseur (in ontwikkelings- en productiefase), hierna gezamenlijk genoemd de ‘makers’. Voor animatie kan ook de production designer eventueel als sleutelfiguur gelden in ontwikkelings- en productiefase.
 2. Het project is Vlaams omwille van zijn inhoud[2].
 3. Het project is Vlaams omwille van de productiecontext, meer bepaald via de producent die initiatiefnemer van het project is of die het grootste aandeel in de financiering aanbrengt.

Een lange documentaire komt enkel in aanmerking als hij gekoppeld is aan een officiële Belgische distributie in een door de Ensors vzw erkend exploitatiecircuit, of beschikbaar is op een betalend streamingplatform (Streamz, Netflix, Disney,…), of als hij officieel geselecteerd werd door een filmfestival of relevant evenement erkend door De Ensors vzw . Erkende evenementen zijn bijvoorbeeld evenementen binnen een erkende culturele of museale omgeving, waarbij de documentairefilm als een volwaardig medium wordt vertoond.

Voor lange documentaires, die niet specifiek voor tv gemaakt zijn, geldt een minimum duur van 60’. Voor tv-documentaires is de duur 25’-59’. Een lijst van de in aanmerking komende documentaires zal ter beschikking worden gesteld binnen de Academie.

De Ensors wil àlle professionele Vlaamse audiovisuele producties een faire kans geven, voor zover ze niet bestemd zijn voor de Jamies. Producties die niet aan het reglement beantwoorden, kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen bij de raad van bestuur van de Ensors, waarin ze ook aangeven in welke categorie ze willen deelnemen.

Remakes komen in aanmerking voor de Ensors. Dat geldt ook voor de Ensor voor scenario, al moet dan duidelijk aangegeven zijn dat het om een remake gaat. We bepleiten om ook bij de beoordeling van remakes eigen Vlaamse creativiteit mee te nemen als belangrijk criterium.

[1]  Natuurlijke personen van elke nationaliteit kunnen behoren tot de Vlaamse cultuurgemeenschap. Bv. een Spanjaard die in Vlaanderen werkt, een Nederlander die filmschool heeft gevolgd in Gent, een Britse regisseur die in Brugge woont, een Vlaamse production designer die leeft in Frankrijk, enz. Dit begrip dient dus ruim te worden geïnterpreteerd.

[2]  Het gaat hier om een verband met de Vlaamse cultuurgemeenschap via bv. het onderwerp, het onderliggende literaire werk of theaterstuk bij adaptaties, het erfgoed, de geschiedenis, de maatschappelijke relevantie, de politieke context, de kunst, enz.

Categorieën

Ensors gekozen door de Academie (21)

Over alle genres (7)

 • Muziek
 • Geluid
 • Make-up
 • Kostuum
 • Art direction
 • DOP
 • Montage

Film (4)

 • Scenario
 • Beste acteerprestatie
  • Hoofdrol
  • Ondersteunende rol (te bepalen door producent)
 • Regie

Series (4)

 • Scenario
 • Beste acteerprestatie
  • Hoofdrol
  • Ondersteunende rol (te bepalen door producent)
 • Regie

Best of the best (6)

 • Kortfilm (op basis van een shortlist van 5 die een jury samenstelt; in die shortlist is fictie, documentaire en animatie minstens één keer aanwezig)
 • Jeugdfictie (zowel film als tv-serie)
 • Documentaire
 • Animatie
 • Fictie-serie
 • Film

Prijzen gebaseerd op cijfers (2)

 • De Box Office Prijs
 • De Telenet Publieksprijs

Ensors gekozen door derden (4)

 • Door de raad van bestuur van de Ensors:
  • De Ensor voor internationale prestatie (Albert Bert Prijs) 
  • De Ensor voor belofte van het jaar is bestemd voor een beloftevol talent, uit alle geledingen van het vak, dat de raad van bestuur van de Ensors aan de buitenwereld wil signaleren: een professional die bij het brede publiek nog niet doorgebroken is maar zich het afgelopen jaar manifesteerde als ‘one to watch’. Het bestuur kijkt, zoals in alle keuzes en beslissingen, daarbij ook actief naar diversiteit in alle betekenissen van het woord
  • Beste Franstalige Belgische film (naar analogie met beste Vlaamse film op de Magrittes) 
  • Beste coproductie: een audiovisueel project dat inhoudelijk, visueel en auditief een internationale samenwerking van producenten uitstraalt, waarbij het duidelijk is dat elke partij zijn invloed heeft gehad. Een samenwerking die talent, cast en crew, skills en ervaring uit verschillende landen op een gelijk niveau zet en waarbij de invloed van de Vlaamse coproducent meer is dan een financiële bijdrage. Een samenwerking die heeft geleid tot een bijzonder eindproduct dat de kijker kan beroeren.
 • Door Filmfestival Oostende: Lifetime Achievement 

Sommige Ensors worden tijdens de festivalweek van Filmfestival van Oostende bekend gemaakt, maar komen via beeldmateriaal ook aan bod op de gala-avond zelf.

Het jureringsproces

Stap 1

Alle leden van de academie hebben 3 stemmen per categorie die ze toekennen aan de films en tv-series die opgegeven zijn in een longlist.

Stap 2

Per categorie worden de 3 namen met de meeste stemmen toegekend door alle academieleden automatisch genomineerd. Vervolgens wordt voor volgende categorieën bekeken hoe gestemd werd door de hieraan verbonden beroepscategorie(ën)

 • DOP
 • Montage
 • Scenario
 • Beste Acteur
 • Beste Actrice
 • Regie
 • Kortfilm
 • Jeugdfilm
 • Documentaire
 • Animatie
 • Fictie-serie
 • Film

Voor bovenstaande categorieën worden de 3 genomineerden aangevuld met de 2 namen met de meeste stemmen uit hun beroepscategorie die nog niet genomineerd werden.

Voor volgende categorieën worden de 5 namen met de meeste stemmen namens alle academieleden genomineerd.

 • Muziek
 • Geluid
 • Make-up
 • Kostuum
 • Art direction

Na de eerste nominatieronde worden deze namen publiek bekend gemaakt en stemmen de leden van de Academie opnieuw. Dit keer krijgen ze evenwel maar één stem per categorie. 

De genomineerde met de meeste stemmen is de winnaar.  In geval van ex aequo gaat de prijs naar wie in de eerste ronde de meeste stemmen haalde. Is ook daar het aantal stemmen gelijk, dan krijgt elke ex aequo-winnaar een Ensor.

Je bent als lid van de Academie niet verplicht om op alles te stemmen. De deontologie van de Academie bepaalt evenwel dat niemand stemt op een productie die hij niet bekeken heeft. Door het lidmaatschap van de Academie verklaart ieder lid zich daarmee akkoord.

De Ensors werken aan een uitgebalanceerd diversiteitsbeleid en onderschrijven alle inspanningen die gedaan worden, ongeacht geslacht, afkomst of functiebeperking, om dat doel te bereiken.